Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest czwartą tego typu uczelnią w Polsce

W rankingu uczelni ekonomicznych w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który wcześniej nosił nazwę Akademii Ekonomicznej plasuje się na zaszczytnym czwartym miejscu. Jest to bardzo dobra pozycja, którą warto się pochwalić. Uczelnia ta powstała dwa lata po zakończeniu II wojny a mianowicie w 1947 roku.

Wtedy to powstał jako szkoła prywatna by z czasem przekształcić się w placówkę państwową. Co roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu studiuje kilkanaście tysięcy studentów. Wśród nich przewagę stanowią kobiety czyli sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie aniżeli na uczelniach typowo technicznych czyli politechnikach.

Oczywiście dominują tutaj kierunki typowo ekonomiczne jednakże też możemy skorzystać z oferty wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo można tutaj studiować też kierunek związany z turystyką a także inżynierią produkcji. Pomimo dosyć skonkretyzowanego profilu uczelnia ta wychodzi z ofertą również do studentów, którzy zainteresowani są trochę innymi branżami.

W celu ukończenia uczelni, która poddana została w tym miejscu charakterystyce należy przygotować prace magisterskie. Przy studiach jednolitych jest to jedyny warunek. Jednakże gdy mamy do czynienia z podziałem na studia pierwszego i drugiego stopnia wtedy też musimy napisać prace licencjackie. Jeżeli jesteśmy już bardzo ukierunkowani na jedną branżę warto skorzystać z tych jednolitych by jedynym obowiązkiem była dla nas praca magisterska bez potrzeby pisania tych wcześniejszych.

admin Author

Dodaj komentarz